PROJEKTAS UAB „ŠILO PAVĖŽUPIS“ AKVAKULTŪROS ŪKIO GAMTOTVARKA

PROJEKTAS UAB „ŠILO PAVĖŽUPIS“ AKVAKULTŪROS ŪKIO GAMTOTVARKA

Sutarties NR. 21GT-23-05-S-016-PR001

Skatinti darnią akvakultūros veiklą, visų pirma didinti akvakultūros produktų gamybos konkurencingumą, kartu užtikrinant, kad veikla būtų aplinkos požiūriu tvari ilguoju laikotarpiu. Projekto pasirinktos gamtosauginės priemonės atitinka gamtotvarkos plano tiksluose nurodytų paukščių rūšių ekologinę specializaciją ir teritorijos, kurioje bus vykdomas projektas, gamtinės aplinkos ypatybes, jos natūralius sukcesinius pokyčius bei žmonių ūkinės veiklos pobūdį.

Projekto vykdymo metai 2024-2027