Akvakultūrinio ūkio modernizavimas ir plėtra

Projekto pavadinimas "UAB "ŠILO PAVĖŽUPIS" akvakultūrinio ūkio modernizavimas ir plėtra
Projekto kodas NR. BPD2004-ZOFP-4.9.0-07-06/0005
Programa Lietuvos 2004-2006 BPD Prioritetas kaimo plėtros ir žuvininkystės Priemonė: Vandens išteklių apsauga ir plėtra žuvininkystė, žvejybos uosto įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse Veiklos sritis Akvakultūra
Projekto vykdytojo pavadinimas UAB "ŠILO PAVĖŽUPIS"
Paramos sutarties numeris NR. BPD2004-ZOFP-4.9.0-07-06/0005
Adresas Gatvė, namo numeris: Tujų 3 Pašto indeksas: LT-86422 Buveinė/gyvenamoji vieta: Laikšių k., Šaukėnų sen. Kelmės rajonas Tel., faksas: +370 427 45425 El. paštas: info@silopavezupis.lt
Projekto vadovas Vardas, pavardė Arvydas Jucius
Pareigos direktorius
Telefonas, faksas +370 656 94462
El. paštas info@silopavezupis.lt
Projekto finansininkas Vardas, pavardė Birutė Raubickienė
Pareigos
Telefonas, faksas +370 427 45425
El. paštas buhalterija@fishery.lt
Asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą Vardas, pavardė Arvydas Jucius
Pareigos
Telefonas, faksas +370 656 94462
El. paštas info@silopavezupis.lt
Planuotas projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2007/09/28 iki 2008/09/01
Atsiskaitymo laikotarpis (nuo projekto įgyvendinimo pradžios) Nuo 2007/09/28 iki 2011/12/31
Faktinis projekto įgyvendinimo pradžios (Tik rengiant galutinę ataskaitą) Nuo 2007/09/28 iki 2011/12/31
Bendra planuota projekto vertė 785 412.00
Bendra faktinė projekto vertė (Tik rengiant galutinę ataskaitą)
Tinkamų finansuoti išlaidų suma 399 362.00
Netinkamų finansuoti PVM išlaidų suma 119 809.00
Iki ataskaitos teikimo datos padarytos tinkamos finansuoti išlaidos 425795.74
Iki ataskaitos teikimo datos patirtos netinkamos finansuoti PVM išlaidos 76643.23
Projekto tikslas - UAB "Šilo Pavėžupis" strateginis tikslas - išvystyti žuvų veisimo ir auginimo verslą. Užsitikrinti tvirtas pozicijas Lietuvos bei ES rinkose. Įmonė siekia atitikti nacionalinius ir Europos Sąjungos standartus, gaminti aukštos kokybės produkciją, mažinti gamybos kaštus bei didinti ūkio pelningumą. Pareiškėjas atitinka šiuos bendruosius BPD tikslus:
  1. Plėtoti naują ir gerinti esamą fizinę infrastruktūrą siekiant paskatinti ūkio augimą ir pagreitinti laisvą prekių paslaugų ir žmonių judėjimą.
  2. Stiprinti ekonominį konkurencingumą sudarant būtinas augimo sąlygas, skatinant palankios verslo aplinkos formavimąsi ir investicinį klimatą palankų esamų ir įsteigtų naujų įmonių plėtrą. Įvykdytas investicinis projektas sudarys sąlygas konkurencingam įmonės augimui. Įsigytos investicijos užtikrins kokybišką ir ekonomiškesnę veiklą.
  3. Aktyvinti ekonomikos restruktūrizavimo procesus, kurie šiuo metu jau vyksta Lietuvoje.
Projektas pradėtas įgyvendinti po sutarties su NMA apsirašymo datos. Įgyvendinant projektą užtruko projekto parengiamieji darbai, konkursų organizavimas, derybos su bankais dėl paskolos suteikimo, todėl projekte numatytų darbų atlikimo terminai keitėsi. Dėl šių aplinkybių buvo padaryti sutarties pakeitimai. Projektas baigtas įgyvendinti pagal numatytą sutartyje ir jos pakeitimuose grafiką.