Mūsų Istorija

Kaip viskas prasidėjo?

Istorijos apžvalga

Tvenkininė žuvininkystė Šilo Pavėžupio™ dvare neatskiriamai susijusi su dvaro savininkų Putvinskių-Pūtvių pavarde. Apie vieną iš Putvinskių – Dionyzą yra išlikusi ne viena legenda.

„Su dvariškių svita ir daugybe darbininkų nužingsniuodavęs prie vieno tvenkinio pylimo ir liepdavęs nuleisti vandenį. Kai vandens jau nebedaug belikdavę, nekreipdamas dėmesio į dugne esančias žuvis, liepdavęs sugauti ir jam atnešti didžiulę lydeką. Nebijodamas aštrių lydekos dantų, ją pabučiuodavęs, peržegnodavęs, įmesdavęs į vandenį ir įsakydavęs į tvenkinį vėl prileisti vandens.

Jei tikėtume šia legenda, tektų pripažinti, kad vienas ar du nedideli tvenkinėliai Šilo Pavėžupio™ dvare buvę jau apie 1800 m. Iš archyvų žinoma, kad jau XVIII a. pabaigoje Šilo Pavėžupio™ dvare veikęs vandens malūnas, vadinasi, prie jo galėjęs būti ir tvenkinys. Nei Vladas Putvinskis, šimtmečiu vėliau kūręs čia tvenkinius, nei Emilija Putvinskienė savo prisiminimuose tuo laikotarpiu (XVIII a.) buvusių tvenkinių nemini. Todėl, nors dalis legendų turi realų pagrindą, žuvininkystės Šilo Pavėžupio™ dvare pradininku reikėtų laikyti ne Dionyzą, o jo provaikaitį Vladą Pūtvį-Putvinskį (1873-1929), žinomą kaip Lietuvos Šiaulių Sąjungos kūrėją ir ideologą.

Iki rudens Šilo Pavėžupio™ dvare mituliai užaugdavę maždaug pusės kilogramo (anksčiau – maždaug iki svaro – apie 400 gramų), kartais didesni. Jau mirusio Mykolo Norkaus teigimu, Vladas Putvinskis karpius parduodavo, jei dvi žuvys sverdavo 1 kg, o jei ne – palikdavo žiemoti.

Rudenį, rugsėjo mėnesį, prasidėdavo žvejyba. Kalvis Aleksas Stungurys ir darbuotojai mesdavo savo darbą ir eidavo prie tvenkinių.

Vlado Putvinskio laikais žuvies pirkti arkliais atvažiuodavę net latviai. Stasys Putvinskis buvo suinteresuotas žuvis parduoti žydams, nes iš jų gaudavo kokiu litu daugiau nei iš valstybės. Už Kelmės, prie Kražantės upelio, trobą turėjo žydas Mendelis. Žuvį jis pirkdavęs iš Putvinskio. Dvaro darbininkai turėdavo karpius žydui nuvežti į Kelmę. Žuvį šis laikydavo kražantėje, sudėjęs į upelyje sumerktas medines dėžes. Iš Putvinskio nusipirkęs, žuvį vėliau sėkmingai perparduodavo, veždamas ten kur pareikalaudavo pirkėjas.

download twitter widgets for your website
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.